คำศัพท์ : GI

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
GI (จีไอ)

พลทหาร