คำศัพท์ : Fcap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Fcap

กระดาษ foolscap