คำศัพท์ : F

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
f

ความเพลียของตา ความเพลียของตา