คำศัพท์ : Etna

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Etna

ภูเขาไฟ เอท-นะ