Etna หมายถึง ภูเขาไฟ เอท-นะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ Etna แปลว่า ภูเขาไฟ เอท-นะ หมายถึง ภูเขาไฟ เอท-นะ Etna อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Etna

ภูเขาไฟ เอท-นะ