คำศัพท์ : Elba

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Elba

เกาะ เอล-บะ