คำศัพท์ : Egypt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Egypt (อี-จิพท)

ประเทศอียิปต์