คำศัพท์ : East

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
East (อีซท)

ซีกตะวันออกของโลก ซีกตะวันออกของโลก