คำศัพท์ : Doe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
doe

จอน โด กวางตัวเมีย