คำศัพท์ : Diet

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Diet (ได-เอ็ท)

อาหารพิเศษที่รับประทานเวลาป่วย อดของแสลง

การประชุมกัน