คำศัพท์ : Dane

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Dane (เดน)

ชาวเดนมาร์ก