คำศัพท์ : Dail

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Dail (ดอล)

สภาสามัญ