คำศัพท์ : DX

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
DX

ระยะทาง นานมาแล้ว

(ตา) ลอย

(คล้ายกัน) นิดหน่อย