คำศัพท์ : DDT

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
DDT (ดีดีที)

ยาฆ่ายุงและแมลง