คำศัพท์ : Czar

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Czar (สา)

เจ้าใหญ่