คำศัพท์ : Copt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Copt (ค็อพท)

ชาวอียิปต์โบราณ