คำศัพท์ : Colt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Colt (โคลท)

ปืนโคลท ลูกม้าตัวผู้

เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด