คำศัพท์ : Cain

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Cain

ผู้ที่ฆ่าพี่น้องของตนเอง