คำศัพท์ : Bern

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Bern

กรุงเบอร์น