คำศัพท์ : Amoy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Amoy (อะมอย-)

เมืองเอ้หมึง