คำศัพท์ : Alp

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Alp

ภูเขาแอลป์