คำศัพท์ : Ajax

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Ajax

เอ-แจ็คซ