คำศัพท์ : Adam

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Adam (แอด-แอ็ม)

อาดัม