คำศัพท์ : ASA

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ASA

สมาคมของสหรัฐมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ