คำศัพท์ : A I

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
A I (เอ-วัน)

(ข้าวสาร) ชั้นดีหนึ่ง ดีหนึ่ง