ตัวอย่างบทสนทนา

Dictionary » ตัวอย่างบทสนทนา

การเดินทาง

 • 1.How long does it take (by car/bus/train/plane) from … to … ?

  ใช้เวลานานเท่าไหร่ จาก … ไปยัง ... โดย …

 • 2.Expired

  หมดอายุ

 • 3.Have a pleasant flight

  ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

 • 4.Are you going by …?

  คุณจะเดินทางโดย…ใช่ไหม

 • 5.Keep the change

  ไม่ต้องทอน

 • 6.Mini-bar

  ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่ขายในห้องพักโรงแรม

สนทนาในร้านอาหาร

 • 1.Vegetarian

  อาหารมังสวิรัติ

 • 2.Stirfry

  ผัด

 • 3.Pork

  เนื้อหมู

 • 4.Sauce

  น้ำจิ้ม

 • 5.Clear the table

  เก็บโต๊ะอาหาร/ เคลียร์จานและอุปกรณ์ต่างๆบนโต๊ะอาหาร

 • 6.How big are your portions?

  อาหารที่นี่จานใหญ่ขนาดไหนค่ะ (ถามถึงปริมาณอาหาร)

สถานที่ / ร้านค้า

 • 1.Tailor’s shop

  ร้านตัดเสื้อ

 • 2.Bakery shop

  ร้านเบเกอรี่

 • 3.Duty-free shop

  ร้านปลอดภาษี

 • 4.Nightclub

  ไนท์คลับ

 • 5.Shopping mall/ Department store

  ห้างสรรพสินค้า

 • 6.Appliance Store

  ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

การจับจ่ายซื้อของ

 • 1.I am looking for …

  ฉันกำลังหาซื้อ…ครับ/ ค่ะ

 • 2.I would like to buy …

  ฉันอยากจะซื้อ...หน่อยครับ/ ค่ะ

 • 3.Jacket

  แจ็คเก็ต

 • 4.On sale

  ลดราคา

 • 5.Changing room/ Fitting room

  ห้องลองชุด

 • 6.Too tight

  เล็ก/ คับเกินไป

วลีใช้สื่อสาร

 • 1.Next

  คนต่อไป (เรียก)

 • 2.Please spell your name.

  กรุณาสะกดชื่อของคุณด้วยครับ/ค่ะ

 • 3.Please come in.

  เชิญข้างในครับ/ค่ะ

 • 4.On your left.

  ทางซ้าย

 • 5.Over there

  ตรงนั้น

 • 6.Please complete/ fill out the form.

  กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยครับ/ค่ะ