ตัวอย่างบทสนทนา

Dictionary » ตัวอย่างบทสนทนา

การเดินทาง

 • 1.What is the charge per hour?

  คิดราคาชั่วโมงละเท่าไหร่

 • 2.Could you take a photo for me?

  คุณช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหม

 • 3.Keep the change

  ไม่ต้องทอน

 • 4.Can I pay by credit card?

  ฉันจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ครับ/ ค่ะ

 • 5.Baggage compartment

  ห้องเก็บกระเป๋าเดินทางใต้ท้องรถ (ส่วนมากหมายถึง รถบัส)

 • 6.How long does it take (by car/bus/train/plane) from … to … ?

  ใช้เวลานานเท่าไหร่ จาก … ไปยัง ... โดย …

สนทนาในร้านอาหาร

 • 1.Oyster

  หอยนางรม

 • 2.Pour

  เท

 • 3.Tenderloin

  เนื้อสันใน

 • 4.Napkin

  ผ้าเช็ดปาก

 • 5.Lunch

  อาหารกลางวัน

 • 6.Menu

  รายการ อาหาร

สถานที่ / ร้านค้า

 • 1.Bakery shop

  ร้านเบเกอรี่

 • 2.Pharmacy

  ร้านขายยา

 • 3.Electrical store

  ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • 4.Florist

  ร้ายขายดอกไม้

 • 5.Convenience store

  ร้านสะดวกซื้อ

 • 6.Barbers shop

  ร้านตัดผม (ชาย)

การจับจ่ายซื้อของ

 • 1.Short pants/ shorts

  กางเกงขาสั้น

 • 2.May I help you?

  ให้ฉันช่วยไหมครับ/ ค่ะ

 • 3.I would like to buy …

  ฉันอยากจะซื้อ...หน่อยครับ/ ค่ะ

 • 4.Pants

  กางเกง

 • 5.Too tight

  เล็ก/ คับเกินไป

 • 6.Underwear

  ชุดชั้นใน

วลีใช้สื่อสาร

 • 1.Over there

  ตรงนั้น

 • 2.Please spell your name.

  กรุณาสะกดชื่อของคุณด้วยครับ/ค่ะ

 • 3.My pleasure./ You’re welcome./ That’s all right./ Not at all.

  ยินดีครับ/ค่ะ

 • 4.Please take/have a seat.

  เชิญนั่งครับ/ค่ะ

 • 5.Never mind. / It’s okay. / Don’t worry. / That’s all right.

  ไม่เป็นไร

 • 6.Next

  คนต่อไป (เรียก)